Polityka Prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez serwis eido.pl dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Informacje o Administratorze:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis https://business-tax.pl/ i jego podstrony jest BUSINESS-TAX BIURO RACHUNKOWE Anna Hugiel-Lazarowicz, z siedzibą w Siekierowicach, 56-410 Dobroszyce; wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem NIP:8941829634 i REGON: 930924460.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 1. Dane przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu - niezbędne do przesłania spersonalizowanej oferty marketingowej.
 2. Dane przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu w treści przesłanego zapytania.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Podane przez Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Przedstawienia Państwu oferty marketingowej;
 2. Udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie;
 3. Statystycznym. W celu poprawy naszych usług sprawdzamy jak długo i w jaki sposób nasi Użytkownicy poruszają się po naszym Serwisie.
Czy udostępniamy zebrane dane osobowe podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

Czy przekazujemy zebrane dane do państw trzecich?

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich.

Jakie prawa przysługują właścicielom zebranych przez nas danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

 1. dostępu do danych, które jej dotyczą;
 2. sprostowania danych, które jej dotyczą;
 3. usunięcia danych, które jej dotyczą
 4. ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
 6. przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies dostępną tutaj.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest:

 1. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Oferty przesyłamy wyłącznie na Państwa żądanie - wypełnienie formularza z prośbą o przesłanie oferty;
 2. Przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów którymi są:
  • przedstawienie zainteresowanym osobom oferty marketingowej
  • prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy naszych usług.
 3. Zgoda wyrażona przez Państwa na przetwarzanie Państwa danych w określonym i wskazanym celu - przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
Jak długo przechowujemy zebrane dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Czy profilujemy dane osobowe?

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszym dokumencie.

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem: biuro@business-tax.pl

Zmiany w polityce prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.